NIEUWS
-------------------------------------------------------------------------------
Uitbreiding bedrijfsactiviteit met het opstellen van familiestatuten

Wilms Financieel Management BV, in het kort ook genoemd WFM, is ruim vertegenwoordigd in het familiebedrijf. Een van de spanningsvelden in veel familiebedrijven is de vermenging van de bedrijfs- en familiebelangen. Dit speelt zeker als er sprake is van meerdere eigenaren/directeuren van verschillende families. Het is dan essentieel dat er toekomstplannen worden gemaakt waarbij er terdege rekening wordt gehouden met zowel de bedrijfs- als familiebelangen.

Het opstellen van een familiestatuut kan hierin oplossing bieden. In een familiestatuut worden op een gestructureerde manier procedures vastgelegd over die punten waar beide belangen elkaar raken. Zo kunnen er o.a. afspraken in worden vastgelegd over de eigendomsstructuur, de zeggenschap, de opvolging in een bedrijf, over de toetreding van familieleden in een bedrijf, hoe te handelen in geval van overlijden/arbeidsongeschiktheid etc.

WFM heeft de afgelopen jaren het opstellen van meerdere familiestatuten voor haar rekening genomen waarbij er uiteraard een zeer intensief contact is geweest tussen de directie en de familie(s). Hierdoor is er een vertrouwensrelatie ontstaan welke onmisbaar is om tot een overeenkomst te komen die uiteindelijk door alle betrokken getekend moet worden.

Gelukkig komt het opstellen van een familiestatuut steeds vaker aan de orde. Echter voor veel bedrijven is dit nog een onbekend terrein. WFM hoopt in de toekomst een verdere bijdrage te leveren aan het introduceren en realiseren van het statuut.

Kunst

In 2008 organiseerde WFM haar eerste Kunsttentuinstelling.

In juni stelden 15 kunstenaars hun werken tentoon in de parktuin aan de Vlasstraat in Heythuysen. De kunstenaars waren afkomstig uit Limburg en Noord-Brabant. Het merendeel oefent het vak (semi-) professioneel uit en exposeert regelmatig in diverse landelijke galerieën. In totaliteit werden er ruim 100 beelden en ca 80 schilderijen geëxposeerd. Het was een uitgebreide collectie van voornamelijk moderne kunst. Ondanks de slechte weeromstandigheden werd de expositie door ruim 900 belangstellenden bezocht.

We hebben ons ten doel gesteld om elke 2 jaar een expositie te organiseren waarbij, naast het genieten van kunst, ook ruime mogelijkheid wordt geboden om onder het genot van een drankje gezellige contacten te onderhouden. Voor 2010 staat de expositie gepland in juni. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en alles is er op gericht om het aantal kunstenaars uit te breiden waarbij de kwaliteit van de kunst op een hoog niveau staat. In 2010 zullen ook landelijke kunstenaars worden uitgenodigd om hun werken gedurende een weekend te exposeren.

Carnaval

In het Midden-Limburgse Heythuysen is carnaval niet weg te denken. Uiteraard zijn we tijdens de carnavalsdagen en in de voorbereiding hierop van de partij. Sinds een aantal jaren proberen we ook onze koeien en schapen in het carnavalsgebeuren te betrekken. Afgelopen jaar ontvingen we zelfs een prijs voor onze voorstelling: “ze kenne mich de buim in”. In 2007 hadden we als thema: “alle oppe kop” en in 2008: “beestenpolonaise” Ook in 2010 zullen we onze beesten weer inzetten.