WIE ZIJN WIJ
-------------------------------------------------------------------------------
“Werken vanuit de praktijk”: Dé kracht van Wilms

Wilms Financieel Management B.V. is een veelzijdig bureau voor analyse, advies en implementatie op financieel- en organisatorisch vlak. Daarnaast bieden wij ondersteuning op het gebied van veiligheid, kwaliteits- en milieuzorg. Wilms heeft een geheel eigen identiteit. Onze aanpak kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij onze relaties en een praktijkgerichte, gestructureerde aanpak. Wilms Financieel Management biedt professionele managementondersteuning.

Analyse, advies en uitvoering in één hand!

Het is in deze turbulente tijd onmogelijk voor een ondernemer om alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Toch is dit noodzakelijk voor de continuïteit van een bedrijf. Uit onze ervaringen in diverse sectoren is gebleken dat ondernemers, zeker naarmate de leeftijd toeneemt, met name die werkzaamheden willen uitvoeren die zij goed beheersen. Voor die activiteiten waarvoor de kennis en interesse ontbreekt zijn ze aangewezen op tal van externe adviseurs, zoals accountants, juristen, fiscalisten etc.. De afstemming van deze specialisten laat nogal eens te wensen over waardoor niet altijd de gewenste wijze van begeleiding wordt geboden. De ondernemer wordt hierdoor gedwongen zich intensief met de zaken te blijven bemoeien. Dit kan anders!

Wilms: Uw (eventueel dagelijks) klankbord

Wilms Financieel Management B.V. staat, door een hele intensieve advisering, naast de directie met het doel om deze van een aantal problemen te verlossen en om als coördinator op te treden. Wilms vervult als het ware een klankbord-rol! Door de samenstelling van ons team zijn wij in staat de taal van de ondernemer te spreken en snel te begrijpen wat hij bedoelt. Wij zijn, als geen ander, geïnteresseerd in uw bedrijf. De combinatie van betrokkenheid en ervaringen opgedaan in diverse disciplines zorgen voor brede inzetbaarheid. Analytisch vermogen en praktische uitvoering zijn daarbij de sleutelwoorden.

Bedrijfsbegeleiding met een eigentijds karakter

Wilms Financieel Management: analyse, advies en implementatie op financieel en organisatorisch gebied. Het ene bedrijf is het andere niet! Voor Wilms Financieel Management is dienstverlening dan ook maatwerk. Een unieke combinatie van de vereiste kennis en de onderscheidende en praktische aanpak geven Wilms een eigentijds karakter. Jarenlange ervaring opgedaan in bedrijfsleven, de energiebedrijven, bank- en not-for-profit- organisaties zorgen voor een brede inzetbaarheid